Śródmieście Kielc - zmiany w organizacji ruchu
16.09.2021.

Zmiany czasowe związane z Tygodniem Zrównoważonego Transportu
W dniach 17-18.09 na ul. Głowackiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Żeromskiego do Placu Wolności.
W dniu 22.09 w godz. 06.00 - 21.00 - wyłączona z ruchu kołowego zostanie ul. Staszica, Zamkowa oraz Solna od mostu na Silnicy do ul. Staszica

Zmiany stałe w organizacji ruchu
Od dnia 20.09.2021 w obszarze Śródmieścia Kielc planowane jest wprowadzenie I etapu docelowych zmian w organizacji ruchu:

Ulica Sienkiewicza
Na ulicy Sienkiewicza w celu eliminacji jazdy wzdłuż deptaka zostaną ustawione donice w trzech lokalizacjach:
- przy mostku na Silnicy po jego wschodniej stronie
- pomiędzy ulicą Dużą i Małą
- na Placu Literatów
Na ul. Staszica i ul. Wesołej przy skrzyżowaniach z deptakiem zostaną wyznaczone miejsce postojowe dla zaopatrzenia. Na ul. Sienkiewicza zostanie dopuszczony ruch rowerów.

Ulica Paderewskiego
Ulica Paderewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Panoramiczną zostanie wyłączona z ruchu ogólnodostępnego.
Zakaz wjazdu nie będzie dotyczył MPK, TAXI, ZTM, rowerów, służb miejskich, mieszkańców i najemców określonych budynków i garaży, zaopatrzenia do lokali na  tym fragmencie ulicy, zaopatrzenia na ul. Sienkiewicza w godz. 06.00-12.00, konwoju bankowego na odcinek ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej.  

Ul. Bodzentyńska
Na ślepym fragmencie ul. Bodzentyńskiej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Kościuszki zostanie zlikwidowany postój TAXI. W jego miejscu zostaną wyznaczone równoległe miejsca postojowe.

Trójkąt ulic Silnicznej, Piotrkowskiej i Pelca
Dla ruchu zostanie udostępniony odcinek ul. Silnicznej pomiędzy ul. Pelca a Piotrkowską. Będzie on jednokierunkowy w stronę ul. Piotrkowskiej, po południowej stronie zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Jednokierunkowy będzie także odcinek ul. Piotrkowskiej od skrzyżowania z ul. Silniczną do skrzyżowania z ul. Pelca, po stronie północnej będą wytyczone miejsca postojowe.   

Zmieniony ( 16.09.2021. )