Konkurs na stanowisko - Referenta Wydziału Przygotowania Inwestycji
07.06.2021.

Kielce, dnia 28.05.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 


na stanowisko

 
REFERENTA
W WYDZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

 Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Izabela Nowak, zam. Złotoglin

Pani Izabela Nowak w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się doskonałą znajomością wymaganych przepisów. Na zadawane pytania z wiedzy ogólnej oraz związane merytorycznie ze stanowiskiem odpowiadała wyczerpująco i w sposób zadowalający. Tym samym, w pełnym stopniu spełniła oczekiwania związane z zatrudnieniem na tym stanowisku.

Zmieniony ( 06.10.2021. )