Wynik konsultacji społecznych - Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach
07.06.2021.

Materiały przedkładane do konsultacji społecznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zmieniony ( 07.06.2021. )