Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących rozbiórki bud
08.04.2020.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że zamówienie na:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących rozbiórki budynku znajdującego się  przy ul. Warszawskiej 174 dz. nr 382/28 w Kielcach, postępowanie nr WZP.26.2.22.2020, zostało udzielone w dniu 07.04.2020. Wykonawcy :
 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BETON-KING Ireneusz Lajs
ul. Zalesie  nr 90, 25-825 Kielce

Cena brutto: 35 670,00 zł
Termin wykonania: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy