Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: — zadanie 1. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
27.02.2020.
Data publikacji ogłoszenia:27.02.2020
Opis zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.:
— zadanie 1. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachlów II na terenie miasta Kielce”,
— zadanie 2. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach”
Szacowana data publikacji ogłoszenia
o zamówieniu:

31.03.2020
Ogłoszenie:

Odnośnik do ogłoszenia 

Zmieniony ( 27.02.2020. )