Zamknięcie postępowania - Usługa akceptacji i rozliczeń transakcji bezgotówkowych dokonanych za pomo
26.02.2020.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach w związku z art. 703 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz. 1145) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Usługa akceptacji i rozliczeń transakcji bezgotówkowych dokonanych za pomocą kart płatniczych zostało zamknięte bez udzielania zamówienia, gdyż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.