Ul.Klonowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruc
21.12.2018.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że zamówienie na:  „Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Klonowej w Kielcach – oznaczonych jako działka ewidencyjna  
numer: 788/2 o pow. 0,3812 ha  (obręb 0010), zostało udzielone w dniu 06.09.2018r. Wykonawcy :
 
STARGEO
Mateusz Starzęba
ul. Dewońska 17/15
25-637 Kielce

-     cena brutto: 4 500,00 zł,
-     termin wykonania zamówienia: do 88 dni od dnia zawarcia umowy
        Liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt.