Zamknięcie postępowania - Dostawa analizatora jakości energii do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
10.12.2018.
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach w związku
z art. 703 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 459) informuje, że postępowanie na Dostawę analizatora jakości energii do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.