Ul. Brzoskwiniowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych
17.08.2018.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że zamówienie na: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Brzoskiwiniowej w Kielcach – oznaczonych jako działka ewidencyjna numer: 1134 o pow. 0,0399 ha  (obręb 0024), zostało udzielone w dniu 17.08.2018 r. następującemu Wykonawcy:

STARGEO
Mateusz Starzęba
ul. Dewońska 17/15
25-637 Kielce

-     cena brutto: 2 700,00 zł,

Zmieniony ( 17.08.2018. )