Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znaj
18.07.2018.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że zamówienie na: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy św. Barbary w Kielcach – oznaczonych jako działka ewidencyjna numer: 185
o pow. 0.1810 ha  (obręb 0021), zostało udzielone w dniu 16.07.2018r.

STARGEO
Mateusz Starzęba
ul. Dewońska 17/15
25-637 Kielce

- cena brutto: 4 480,00 zł,
- termin wykonania zamówienia: do 58 dni od dnia zawarcia umowy
- liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt.