Pełnienie funkcji inzyniera kontraktu
08.02.2018.
Data publikacji ogłoszenia:09.02.2018
Opis zamówienia:Pełnienie funkcji inzyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.: Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta
Szacowana data publikacji ogłoszenia
o zamówieniu:

01.10.2018
Ogłoszenie:

Pełny tekst ogłoszenia