Pełnienie funkcji inzyniera kontraktu
08.02.2018.
Data publikacji ogłoszenia:09.02.2018
Opis zamówienia:Pełnienie funkcji inzyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej
Szacowana data publikacji ogłoszenia
o zamówieniu:

03.09.2018
Ogłoszenie:

Pełny tekst ogłoszenia