Poprawa dostępności komunikacyjnej UJK
08.02.2018.
Data publikacji ogłoszenia:09.02.2018
Opis zamówienia:Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej
i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP
z al. Solidarności.
Szacowana data publikacji ogłoszenia
o zamówieniu:

10.09.2018
Ogłoszenie:

Pełny tekst ogłoszenia