Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap
07.02.2018.
Data publikacji ogłoszenia:08.02.2018
Opis zamówienia:Drogi na osiedlu Dabrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na oś. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową pętli autobusowej
Szacowana data publikacji ogłoszenia
o zamówieniu:

29.06.2018
Ogłoszenie:

Pełny tekst ogłoszenia