Pełnienie funkcji inzyniera kontraktu
08.02.2018.
Data publikacji ogłoszenia:09.02.2018
Opis zamówienia:Pełnienie funkcji inzyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwesycji pn.: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej
i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP
z al. Solidarności.
Szacowana data publikacji ogłoszenia
o zamówieniu:

10.09.2018
Ogłoszenie:

Pełny tekst ogłoszenia

Test