Wynik konsultacji społecznych - Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce
18.12.2017.
ZADANIE NR I 

MATERIAŁY PRZEDKŁADANE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

ZADANIE NR II


MATERIAŁY PRZEDKŁADANE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

 

ZADANIE NR 3

MATERIAŁY PRZEDKŁADANE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

 

ZADANIE NR 4

MATERIAŁY PRZEDKŁADANE DO KONSUTLACJI SPOŁECZNYCH

Zmieniony ( 19.01.2018. )