Wykonanie trzech tablic z mosiądzu patynowego z herbem Kielc i napisem „ul. I. Paderewsk
06.09.2017.

Wykonanie trzech tablic z mosiądzu patynowego z herbem Kielc i napisem  „ul. I. Paderewskiego”