Wynik konsultacji społecznych - Budowa ul. Karczunek w Kielcach od ul. Witosa do ul. Warszawskiej
27.10.2016.

Budowa ul Karczunek w Kielcach od ul. Witosa do ul. Warszawskiej/Sikorskiego


Plan sytuacyjny przedkładany do konsultacji


Raport z konsultacji społecznych
Plan sytuacyjny po konsultacjach
Plan sytuacyjny z lokalizacją sieci 

Zmieniony ( 27.10.2016. )