Komunikat
13.01.2016.
Informujemy, że w okresie zimowym tj. od 27 grudnia br. do odwołania, nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z wbudowywaniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, każdy złożony wniosek na zajęcie pasa drogowego będzie rozpatrzony indywidyualnie. 
Zmieniony ( 27.12.2021. )