Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.
12.01.2016.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach realizował w 2017r. inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce. "
Obiekt 1. ulica Szczepaniaka od al. Na Stadion do al. Na Stadion w Kielcach
Obiekt 2. ulica Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza
Obiekt 3. ulica Grunwaldzka na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Jagiellońskiej
Obiekt 4. Zalew  przy ul. Jesionowej
Realizacja przedmiotowych modernizacji przyczyni się do zmniejszenia energochłonności układu oświetleniowego oraz poprawienia warunków oświetleniowych. Na realizację powyższego zadania  zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 232 000,00 zł co stanowi 94,21% kosztów kwalifikowanych (wg. wytycznych WFOSiGW) . Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 779 697,00 zł. Podmiotem odpowiedzialnym za inwestycję jest Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.


 
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach realizował w 2016r. inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.
Obiekt 1. Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej na odcinku od wiaduktu do ul. Gagarina
Obiekt 2. Przebudowa oświetlenia ul. Staszica
Obiekt 3. Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga - Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza
Obiekt 4. Budowa oświetlenia ul. Karpackiej
Obiekt 5. Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza
Obiekt 6. Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach
Obiekt 7. Budowa oświetlenia ul. Dzielnej w Kielcach; Przebudowa oświetlenia ul. Bąkowej w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Dąbrowszczaków; Przebudowa oświetlenia ul. Dąbrowszczaków w Kielcach na odcinku od ul. Oboźnej do ul. Grenadierów.
Realizacja przedmiotowych modernizacji przyczyni się do zmniejszenia  energochłonności układu oświetleniowego oraz poprawienia warunków oświetleniowych. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 262 300,00 zł co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 997 219,84 zł. Podmiotem odpowiedzialnym za inwestycję jest Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.
 

 
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach realizował w 2015 r. inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.
Obiekt 1. Modernizacja oświetlenia al. IX Wieków Kielc na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Bodzentyńskiej.
Obiekt 2. Modernizacja oświetlenia ulicy Solnej.
Obiekt 3. Modernizacja oświetlenia ul. Panoramicznej.
Obiekt 4. Modernizacja oświetlenia ul. Astronautów.
Obiekt 5. Modernizacja oświetlenia al. Legionów.
Realizacja przedmiotowych modernizacji przyczyni się do zmniejszenia  energochłonności układu oświetleniowego oraz poprawienia warunków oświetleniowych. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 242 949,00 zł co stanowi 95% kosztów kwali* kowanych. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 936 455,82 zł. Podmiotem odpowiedzialnym za inwestycję jest Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.