Kanały technologiczne w drogach - 05.2013
28.05.2013.
INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W KIELCACH

W imieniu Prezydenta Miasta Kielce – Zarządcy dróg miejskich – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:


1.    Rozbudowa ulicy Kongresowej w Kielcach na odcinku od ul. Zakładowej do wjazdu na parking hipermarketu MAKRO;

2.  Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kielcach na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przed cmentarzem "Cedzyna"

3. Przebudowa ulicy Sandomierskiej  w Kielcach na odcinku od ul. Szczecińskiej do granicy Miasta,

4. Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Silniczną w Kielcach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce.

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a.    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
b.    linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach www.mzd.kielce.pl  oraz  przesłane do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ogłoszenie do pobrania
Zmieniony ( 18.02.2015. )