Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – rozbudowa ul. 1 Maja ... Drukuj Wyślij znajomemu
09.09.2009.
Regionalny program Operacyjny

 Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – Rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudowa skrzyżowań i przyległych ulic

Ul. 1-go Maja jest ulicą klasy „Z”. Posiada nawierzchnię asfaltową. Szerokość jezdni jest zmienna 7,0m. W jej ciągu zlokalizowany jest obiekt mostowy przeznaczony do rozbiórki (zły stan techniczny). Ul. 1-go Maja częściowo zlokalizowana jest na nasypie (rejon obiektu). Posiada obustronne chodniki z płyt betonowych szer. ok. 1,5m w obrębie nasypu bezpośrednio przylegające do jezdni i zabezpieczone metalową balustradą dla pieszych. Chodniki w rejonie skrzyżowań z ul. Pawią i ul. Herbską szer. 1,5-2,0m oddzielone są zieleńcami.

Ul. Pawia jest ulicą klasy „Z”. Posiada nawierzchnię asfaltową. Szerokość jezdni 5,5m, z chodnikami obustronnymi bezpośrednio przylegającymi do jezdni szer. 1,5-3,0m.
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie jest ulicą klasy „L” o nawierzchni asfaltowej szer. 5,0m.
Wzdłuż ul. 1 Maja na terenie u spodu skarpy nasypu, od skrzyżowania z ul. Herbską do obiektu, znajduje się droga z brukowca, stanowiąca dojazd do zlokalizowanych tam budynków.

Most Herbski

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Kielc i regionu, poprzez poprawę dostępu do dróg krajowych i międzynarodowych dzięki przebudowie ul.1-go Maja wraz ze skrzyżowaniami z ul.: Pawią, Herbską i Marii Skłodowskiej-Curie oraz ul. Pawiej.
Istotnym elementem infrastruktury drogowej są mosty, wpływające na przepustowość drogi. Istniejący most przeprowadza bezkolizyjnie ruch drogowy i pieszy ponad przeszkodą, którą stanowi zespół torów kolejowych. Most znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i musi zostać rozebrany (wraz ze ścianami oporowymi). Konieczna jest budowa nowego obiektu, przebudowa istniejących dojazdów oraz przebudowa urządzeń obcych w obrębie projektowanego wiaduktu.
Inwestycja zapewni poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu, co sprzyjać będzie poprawie jakości usług transportowych i mobilności mieszańców Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego oraz przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa ul. 1-go Maja, w tym budowa Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce istniejącego), rozbudowa ul. Pawiej i skrzyżowań ul. 1-go Maja z ul.: Herbską, Pawią, Marii Skłodowskiej-Curie i Jagiellońską, a także niezbędna przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
Projekt obejmuje m.in:

  • przebudowę dróg powiatowych – 0,725 km
  • przebudowę obiektów infrastrukturalnych (mostowych) – 1 szt.
  • przebudowę skrzyżowań – 3 szt.
  • przebudowę przejść dla pieszych – 3 szt.
  • budowę sygnalizacji świetlnych – 1 szt.
  • budowę innych obiektów bezpieczeństwa ruchu – 3 szt.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
Wiadukt Herbski przed modernizacją
 
Zmieniony ( 05.03.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com