Menu Content/Inhalt
Start arrow Praca w MZD arrow Ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy arrow Konkurs na stanowisko - Referenta Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu
Konkurs na stanowisko - Referenta Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu Drukuj Wyślij znajomemu
08.10.2021.
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

 • udział w opiniowaniu projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej,
 • prowadzenie ewidencji oznakowania drogowego.
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy - nizebędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe techniczne (specjalność: budowa dróg, inżynieria ruchu, budownictwo ogólne, systemy sterowania ruchem lub pokrewne)
  • prawo jazdy kategorii B
Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • biegła umiejętność obsługi programu Auto CAD,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, profesjonalizm, samodzielność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i odporność na stres 

Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce

Warunki pracy:

Liczba lub wymiar etatu: 1,0


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku
i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie jednostki oraz w terenie (m. Kielce), praca w zespole, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca na pierwszym piętrze budynku jednopiętrowego usytuowanego przy ul. Prendowskiej 7. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty
i zaświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Składanie dokumentów:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty należy składać do 08.10.2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Miejsce składania dokumentów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
pokój nr 103

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na referenta w Wydziale Dróg i Inżynierii Ruchu". Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i można je odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju nr 103  (nie odebrane dokumenty nie będą odsyłane).

W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 34 02 855

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze
Zmieniony ( 24.09.2021. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com