Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Ogłoszenie Drukuj Wyślij znajomemu
16.06.2020.
OGŁOSZENIE
 
„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII NS 41 /20 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 23 470 złotych (dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Swiętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 171/109 0 powierzchni 0,0091 ha wydzielonej z działki nr 171 /90 0 powierzchni 0,2733 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które przedstawią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/16 z dnia 12 maja 2016 roku znak IN-111.7820.1.1.2016 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 25 października 2016 roku - na ich wniosek.
Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”
 
Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk

Zmieniony ( 16.06.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com