Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow KRM - Szajnowicza - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Kielecki Rower Miejsk
KRM - Szajnowicza - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Kielecki Rower Miejsk Drukuj Wyślij znajomemu
28.05.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
„Kielecki Rower Miejski - zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych”,
dla następujących odcinków:
1. al. Szajnowicza-Iwanowa – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Puscha
2. Odcinek łączący ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycką

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 Rafał Ślusarski
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno -Inżynierskie PROSTA-PROJEKT
Piotrkowice ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

za cenę brutto: 99 261,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com