Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Ul. Łódzka, Skrzetlewska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów p
Ul. Łódzka, Skrzetlewska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów p Drukuj Wyślij znajomemu
26.03.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy

- Łódzkiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zagnańską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja w Kielcach - oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 623, 624 (obręb 0002), 1/20, 1/21, 6/3, 6/5, 6/61, 6/100, 6/102, 6/104, 6/106, 8/2, 9/1, 10/6, 10/7, 15/4, 16/6, 16/10, 16/11, 16/12, 16/22, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/28, 16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 16/34, 16/38 (obręb 0005), 3/2, 6/1, 8, 9, 20/1 (obręb 0010),

- Robotniczej w Kielcach - oznaczonych, jako działka ewidencyjna numer: 307 (obręb 0005)

- Skrzetlewskiej w Kielcach - oznaczonych, jako działki ewidencyjne numer: 306/5, 311 (obręb 0005)

- Olszewskiego w Kielcach - oznaczonych, jako działka ewidencyjna numer: 7/5 (obręb 0005)

- Hubalczyków w Kielcach - oznacznocnych, jako działki ewidencyjne numer: 9/2, 19/10, 20/1, 20/7, 21/1, 21/2 (obręb 0005)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 STARGEO
Mateusz Starzęba
ul. Dewońska 17/15
 25-637 Kielce

 

za cenę brutto: 47 300,00 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com