Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Unieważnienie przetargu - DW 764 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem
Unieważnienie przetargu - DW 764 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem Drukuj Wyślij znajomemu
29.12.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości objętych decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2016 r. znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego
na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 – połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej
w Kielcach – oznaczonych numerami działek – 855/2, 855/3, 1384, 171/90, 851/11, 862/4, 1372, 1373, 1196/12, 1196/17, 1343/112, 1343/17, 1343/18, 1760/1, 1790, 1229/8, 1229/12, 1229/14, 1229/16, 1229/18, 902/1, 902/3, 1198/1, 853/1, 1210/1, 1203/1, 1200/1, 1771/1, 1163/14, 1163/15, 871/9, 1162/2 (obręb 0024)
 
zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postepowaniu wpłynęła 1 oferta. Cena brutto oferty  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com