Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa ulicy Łopuszniańskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa ulicy Łopuszniańskie Drukuj Wyślij znajomemu
15.12.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie: projektu wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów i szczegółowych specyfikacji technicznych, zastępczej dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu polegajacej na zwiekszeniu nośności do minimum klasy B, studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego po: "Rozbudowa ulicy Łopusznianskiej w Kielcach"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"KONCEPT PLUS" Monika Burczyn
PL. Moniuszki 5B
25-334 Kielce

 

za cenę brutto: 269 370, 00 zł. (słownie: dwieście szcześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP oferta wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com