Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce. Ulica Źródłowa w Kielcach
Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce. Ulica Źródłowa w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
24.08.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce. Ulica Źródłowa w Kielcach

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

TECO Sp. z o.o.
ul. Swojczycka nr 21-41
51-501 Wrocław

za cenę brutto: 685 872, 60 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 60/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com