Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Oświetlenie ul. Targowej - Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zada
Oświetlenie ul. Targowej - Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zada Drukuj Wyślij znajomemu
18.05.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp.z o.o.
ul. Mineralna 46B,
02-274 Warszawa

za cenę brutto: 147 612, 79 zł. (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych 79/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com