Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Ul. G. Morcinka - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, mapy z projektem podziału nieru
Ul. G. Morcinka - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, mapy z projektem podziału nieru Drukuj Wyślij znajomemu
10.05.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, mapy z projektem podziału nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Gustawa Morcinka, celem wydzielenia działek zajętych pod rów komunalny wraz z drogą technologiczną- oznaczonych numerami działek 444/4 o pow. 0,4241 ha, 444/5 o pow. 0,1774 ha, 444/7 o pow. 12,7221 ha
i 445/1 o pow. 0,3736 ha (obręb 0012)

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Leszek Gumuła
Leszek Gumuła LGeo
ul. Brzozowa 2
27-400 Miłków

za cenę brutto: 7 300, 00 zł. (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com