Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Oświetlenie ul. Prostej - Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadan
Oświetlenie ul. Prostej - Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadan Drukuj Wyślij znajomemu
21.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi w kierunku Mójczy”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp.z o.o.
ul. Mineralna 46B,
02-274 Warszawa

za cenę brutto: 59 442, 94 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 94/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com