Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym al. IX Wieków Kielc i ul. Sandomierskiej, na odcinku od is
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym al. IX Wieków Kielc i ul. Sandomierskiej, na odcinku od is Drukuj Wyślij znajomemu
15.06.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym al. IX Wieków Kielc   i ul. Sandomierskiej,  na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Źródłową w Kielcach – etap I , etap II"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Skanska S.A.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

za cenę brutto: 2 436 126, 92 zł. (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 92/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com