Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow 1 Maja I - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nierucho
1 Maja I - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nierucho Drukuj Wyślij znajomemu
02.06.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym zrealizowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy 1 Maja w Kielcach w tym mostu Herbskiego”, na odcinku od mostu Herbskiego do skrzyżowania z ulicami Ślichowicką, Przemysłową, stanowiących obecnie działkę ewidencyjną nr 231/29 o pow. 1,9272 ha (obręb 0005)"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tadeusz Starzęba
ul. Dewońska 17 lok. 15, 25-637 Kielce

za cenę brutto: 36 650, 00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com