Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej - zaprojektowanie i wykonanie
Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej - zaprojektowanie i wykonanie Drukuj Wyślij znajomemu
02.06.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sylwester Galus
ELPEX
ul. Dolna 2, Przyjmo
26-085 Miedziana Góra

za cenę brutto:  53 997, 00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com