Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Oświetlenie ul. Dobrowolskiej - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Oświetlenie ul. Dobrowolskiej - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Drukuj Wyślij znajomemu
27.05.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Oświetlenie ul. Dobrowolskiej - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum:
Zbigniew Zieliński
"STUDIOPROJEK - Z. ZIELIŃSKI" Zbigniew Zieliński
25-827 Kielce ul. Ustronie 17A
i Krzysztof Kucharczyk
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Kucharczyk,
25-373 Kielce, ul. Bema 3/19

 

za cenę brutto: 72 201, 00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com