Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow EtapI. Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów
EtapI. Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów Drukuj Wyślij znajomemu
09.03.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych w Kielcach - Etap I"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

BETONOX CONSTRUCTION SOPOT SPÓŁKA AKCYJNA SP.K.
ul. Pokorniewskiego 4
81-860 Sopot

za cenę brutto: 12 021 779, 52 zł. (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 52/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com