Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Roboty budowlano - montażowe dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach"
Roboty budowlano - montażowe dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach" Drukuj Wyślij znajomemu
02.03.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, Nr 907 z póź.), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Roboty budowlano - montażowe dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach"  

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Andrzej Michalski
Zakład Usług Remontowo - Budowlanych
ul. H. Mali 10, 25-630 Kielce

 

za cenę brutto: 1 395 011, 51 zł. (słownie: jeden milion milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy jedenaście złotych, 51/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com