Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Etap I. Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów
Etap I. Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
28.11.2014.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Etap I"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STRABAG Sp.z.o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

za cenę brutto: 12 293 044, 95 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 95/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com