Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Opracowanie koncepcji programowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przygotowanie terenów inwestycy
Opracowanie koncepcji programowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przygotowanie terenów inwestycy Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
04.11.2014.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie koncepcji programowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa".

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Promost Consulting T. Siwowski Sp. jawna
Ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów

za cenę brutto: 120 540, 00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com