Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Otrocz w Kielcach
Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Otrocz w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
22.09.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Otrocz w Kielcach".

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce

za cenę brutto: 1 038 908,68 zł. (słownie: milion yrzydziesci osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych 68/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com