Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej - zaprojektowanie wraz z wykona
Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej - zaprojektowanie wraz z wykona Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
09.04.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej -  zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sylwester Galus
"ELPEX"
ul. Dolna 2, Przyjmo
26-085 Miedziana Góra

za cenę brutto: 40 344, 00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com