Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Oświetlenie ul. Ołowanianej-łącznik z ul. Fosforytową - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanyc
Oświetlenie ul. Ołowanianej-łącznik z ul. Fosforytową - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanyc Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
28.03.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Oświetlenie ul. Ołowanianej-łącznik z ul. Fosforytową - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sylwester Galus
"ELPEX"
ul. Dolna 2, Przyjmo
26-085 Miedziana Góra

za cenę brutto: 26 014, 50 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czternaście złotych, 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com