Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Alternatywny trans
Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Alternatywny trans Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
18.03.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Alternatywny transport miejski – budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych  i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka – Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc”
Zadanie 3. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 762
(al. IX Wieków Kielc i ul. Sandomierska), na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Źródłową w Kielcach.

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zenon Kubicki
Biuro Projektowo-Wykonawcze "DROGI I ULICE" Zenon Kubicki
25-322 Kielce, ul. Romualda 4/67

za cenę brutto: 53 812, 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com