Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Zadanie 1 - Alternatywny transport miejski – budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i
Zadanie 1 - Alternatywny transport miejski – budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
14.03.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Alternatywny transport miejski – budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych  i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka – Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc”
Zadanie 1. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 73
(strona zachodnia), na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. M. Konopnickiej w Kielcach.

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

NEOINVEST Sp.z.o.o.
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce

za cenę brutto: 34 317, 00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiace trzysta siedemnaście złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com