Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Unieważnienie przetargu - Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowani
Unieważnienie przetargu - Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowani Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
29.04.2013.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, zwany dalej "Zamawiającym" zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach" - Roboty poprawkowe 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp

Uzasadnienie unieważnienia 

Wykonawca, którego oferta została wybrana - firma "Fart" Sp.z.o.o., uchylił się od zawarcia umowy w przedmiotowym postepowaniu, natomiast oferta najkorzystniejsza spośród ofert pozostałych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia 


 
 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com