Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach
Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
29.03.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowę skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STRABAG Sp.z.o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

za cenę brutto: 1 998 132, 47 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 47/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com