Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowe
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowe Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
20.03.2013.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty złożonej przez Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.,
ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
Partner: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce
 na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, oraz INFORMACJA
o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej


Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że:

1. Unieważnia czynność wyboru oferty Wykonawcy :   Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.,
ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
Partner: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, jako oferty najkorzystniejszej
oraz dokonuje odrzucenia oferty Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.,
ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
Partner: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 Pzp.

2. Po ponownym badaniu i ocenie ofert dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i wybiera ofertę Wykonawcy: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT                         Sp. z o.o.,  Górki Szczukowskie 1,  26-065 Piekoszów k/Kielce
Uzasadnienie:

Ad. 1
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie sygn. akt nr 283/13                          z dn. 25.02.2013r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy :  Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.,
ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
Partner: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce.
Na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Pzp z uwagi na to, że treść oferty tego Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.,
ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
Partner: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce.

Ad. 2
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie sygn. akt nr 283/13  z dn. 25.02.2013r., Zamawiający powtórzył w dniu 20.03.2013 r. czynność badania i oceny ofert.
Następnie zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie                    z kryteriami określonymi w SIWZ. Zamawiający dokonał wyboru oferty firmy:
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielce
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 73 945 898,95 zł brutto.
 

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com