Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Unieważnienie przetargu - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 3 ni
Unieważnienie przetargu - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 3 ni Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
05.03.2013.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, zwany dalej "Zamawiającym" zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 3 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi pod realizację inwestycji „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej    i Al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na odc. od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem"

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp

Uzasadnienie unieważnienia postępowania
 
W przedmiotowym postępowaniu oferty wszystkich Wykonawców zostały odrzucone. Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp w związku z tym, że nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 
 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com