Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości w celu określenia ...
Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości w celu określenia ... Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
28.02.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowania za działki przejęte pod inwestycje drogowe pn: "Budowa ul. Jeziorko w Kielcach na odcinku od ul. Na Ługach do dz. Nr ewid 402"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"EKSPERT" Spółka Partnerska
Weronika Krawczyk i Zbigniew Krasoń
Rzeczoznawcy Majątkowi
ul. Targowa 18 lok. 124,
25-520 Kielce

za cenę brutto: 1 599, 00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięcset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com